Demografi - hvorfor er det viktig ?

Tenk deg at du selger…Sminke for menn. Er det da viktig å kunne effektivt segmentere besøkende og brukere?
Ja selvsagt
Google Analytics har svært gode verktøy for å segmentere besøkende. Dermed kan du enkelt forstå kundemassen din.

Gjennom analysevertøyene sine gir Google deg muligheten til  finne svært viktige data om brukerne dine. Dermed kan du tilpasse markedskommunikasjonen til de forskjellige kanaler.

La oss se på en del av dataene Google viser:

Kjønn:

Mange liker ikke å nevne dette, men det er forskjell på hvordan man mest effektiv kommuniserer til de forskjellige kjønn. Å vite eksakt hva fordelingen mellom kvinner og menn er i forhold til din kundemasse spiller en viktig rolle i innfallsvinkel og språk. Å bomme på dette kan gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg riktige kundemasse.

Kjønn som demografi i Google Ads Analytics
Alder som Segnetering i Google

Alder

Å vite aldersfordelingen gir en god innsikt i hvor målgruppen din bruker mye tid. Det er for eksempel en kjensgjerning at aldersgruppen 35+ bruker mer tid på nyheter enn alder 18-35.

Det er også enklere å vite hvordan man skal utforme kommunikasjonen dersom målgruppen er i en spesifikk aldersgruppe. Dette vil da alderssegmentering gi klare indikasjoner på

Interesser

Har du opplevd at du får spørsmål om Cookies – eller brødsmuler? Det er sporingsdata Google og andre bruker for mer effektivt å lære deg å kjenne som kunde. At du gjør på nettet spores på et vis, og brukes i dag for å kunne kostnadseffektivt tilpasse markedsføring til deg.  For deg som nettstedseier vil denne informasjonen kunne brukes til å tilpasse informasjonen mer i de retninger publikummet ditt har. 

 

Apparater / Devices

Google Analytics gir deg en flott oversikt over ikke bare hva besøkende leser, eller gjør, men hvilket medie de bruker. Og der har du en genial mulighet til å spisse deg inn. Om du har en netthandel hvor det viser seg at størstedelen av handel faktisk går gjennom mobil, så er det jo i din største interesse å sørge for at netthandelen din er optimalisert for akkurat mobiler. Men hvordan vite det ? Medie-analysen !

Man kan til og med få vite, hvilken mobiltelefon eller nettbrett brukeren(e) har brukt. 

Om du for eksempel er et nettsted for tilbehør til akkurat mobiler , så vil en slik analyse være svært verdifull for deg. Dette kan for eksempel linkes til Google Ads, med Remarketing på produkter som da er relevante for de individuelle besøkende.

Sted / lokasjon

Å vite hvor kundene dine kommer fra, kan være svært verdifullt. Spesielt når man snakker om markedsføring. Husk tilbake til den tid når man fikk Ellos eller Norgeskatalogen i posten . Tusenvis av kataloger som ble trykket og sendt ut til hele det norske folk. Analyser var lang tid i ettertid, og gjerne også noe utdatert.
Med google Analytics vår man sanntid analyse, og kan lett tilpasse aktiviteter deretter .
La oss si at du selger online-kurs i selvrealisering, eller et videokurs i Yoga for nybegynnere. En måned inn i prosjektet ser du at det 40% av kjøperne kommer fra Oslo, mens resten er spredt over det ganske land. Da kan man flytte ressurser fra andre, ikke så effektive områder, til markedsføringsbudsjettet i Oslo, og få enda flere kjøpere derfra.

Det samme gjelder da om man selger på et internasjonalt marked. Da vil Stedsanalysen vise hvilke(t) land som gir mest trafikk og mest salg.

Faktisk er denne analysen så detaljert at du kan zoome helt ned på by-nivå, slik at du slipper å profilere deg i hele Tyskland –  men heller kan fokusere på de byene som faktisk gir handel. Analysene kan også gi informasjon om hvilke språk brukerne har maskinene /enhetene sine innstilt på, slik at du- om du ønsker det – kan senere vurdere en språkbasert tilnærming til kundemassen din.

Å segmentere i google analytics er en oppgave vi i SeoScore er meget godt vant med. Vi analyserer og finner de data som best tjener deg, og implementerer effektivt i alle dine aktiviteter. Ta kontakt med oss i dag, så finner vi ut, sammen, hvordn du kan best bli synlig på nett. Dette kan vi !

KOntakt oss